Terapia logopedyczna

Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, terapię jąkania oraz terapię zaburzeń mowy osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

w terapii stosuję:

 • ćwiczenia oddechowo-głosowe i rozwibrowujące;

 • ćwiczenia artykulatorów;

 • masaż logopedyczny zewnętrzny i wewnętrzny;

 • ćwiczenia dużej i małej motoryki

 • zabawy poznawcze, ćwiczenia stymulujące wyobraźnię i mowę z wykorzystaniem klocków "64 figury"  i "cegieł";

 • ćwiczenia pamięci

 • ćwiczenia operacji myślowych

 • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej

 • technikę zalewania mową i wielokrotnych powtórzeń;

 • rytmogesty i kreacje ruchowe;

 • ćwiczenia wypowiedzi zdaniowych metodą klockową;

 • metodę dramy, zabawy z pacynkami 

 • relaks psychostymulacyjny