Magdalena Kolska

foto.jpg

Z wykształcenia jestem logopedą i aktorką.

Zajmuję się terapią zaburzeń mowy, korekcją wad wymowy oraz kształceniem głosu pod kątem wystąpień publicznych.

 

Ukończyłam logopedię ogólną i kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim, kurs metody terapeutycznej "Dyna-Lingua M.S."

oraz aktorstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc terapię indywidualną, oraz zajęcia indywidualne

i grupowe na turnusach rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji;

prowadząc szkolenia dla osób z zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami komunikacji, a także ich opiekunów w trakcie tworzenia wrocławskiej klubokawiarni dla osób niepełnosprawnych;

praktykując w Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu; kształcąc kandydatów do szkół teatralnych oraz prawników i aktorów w zakresie dykcji i emisji głosu.

Połączenie aktorstwa i pracy terapeutycznej daje mi umiejętność nawiązywania kontaktu nawet

z najbardziej wymagającymi klientami, a twórcze podejście wykorzystuję zarówno podczas opracowywania metod, jak i w trakcie realizowania działań terapeutycznych. W pracy bardzo ważna jest dla mnie atmosfera akceptacji, szacunku i poczucia bezpieczeństwa, co stwarza sprzyjające warunki do rozwijania indywidualnego potencjału każdego człowieka.