Jak wymawiać Ą i Ę czyli pokrENcone wONtpliwości

Samogłoski nosowe ę i ą znajdujące się w środku wyrazu realizujemy, czyli wypowiadamy w zależności od tego przed jaką głoską występują.

Jeżeli ę i ą znajdują się przed głoskami szczelinowymi: f, w, s, z, sz, ż, ch, h wypowiadamy je z pełną nosowością, np:

 • wąwóz

 • wąsy

 • pąs

 • brąz

 • wąż

 • mąż

 • wstążka

 • książka

 • kęs 

 • więzy

 • węzeł

 • męstwo

 • mężczyzna

 • węszyć

jeżeli samogłoska nosowa występuje przed głoską ś lub ź istnieje możliwość wypowiedzenia jej na dwa sposoby: z pełną nosowością lub realizując ją jako 

e i lekko unosowione j - w przypadku ę;

o i lekko unosowione j - w przypadku ą, a oto przykłady:

 • pięść - piej*ść

 • gałęzie - gałej*zie

 • gąsior - goj*sior

 • prząść - przoj*ść        gdzie j* oznacza wypowiadanie głoski j z rezonansem nosowym (nosowe j)

Kiedy ę i ą występują w wyrazach przed głoskami l lub ł wypowiadamy je bez nosowości czyli jako e i o:

 • stanęli - staneli

 • wzięli - wzieli

 • rżnął - rżnoł

ę występującą przed p i b wypowiadamy jako em:

 • sęp - semp

 • dęby - demby

ą występującą przed p i b wypowiadamy jako om:

 • skąpiec - skompiec

 • bąbel - bombel

ę występującą przed c, dz, t, d, wypowiadamy jako en:

 • więc - wienc

 • nędza - nendza

 • pręt - prent

 • wędka - wendka

ą występującą przed cdz, t, d wypowiadamy jako on:

 • brzdąc - brzdonc

 • pieniądze - pieniondze

 • kąt - kont

 • stąd - stont

ę przed cz realizujemy jako eṇ (czyli n dziąsłowe - wypowiadamy układając język na dziąsłach -  jak przy głosce cz):

 • tęcza - teṇcza

 • pęczek - peṇczek (pamiętaj: n dziąsłowe wypowiadaj w tym samym miejscu co cz),

ą przed cz realizujemy jako o(czyli n dziąsłowewypowiadamy układając język na dziąsłach -  jak przy głosce cz):

 • bączek - boṇczek

 • strączek - stroṇczek (pamiętaj: n dziąsłowe wypowiadaj w tym samym miejscu co cz),

ę występującą przed ć, dź wypowiadamy jako :

 • pięć - pieńć

 • pędzić - peńdzić

ą występującą przed ć, dź wypowiadamy jako oń:

 • wziąć - wziońć

 • bądź - bońć

ę występującą przed k, g wypowiadamy jako , gdzie ŋ to inaczej n tylnojęzykowe czyli realizowane tyłem języka, w tym samym miejscu gdzie głoska k):

 • pęk – peŋk

 • dzięki – dzieŋki

 • sięgać – sieŋgać

 • węgiel – weŋgiel

ą występującą przed k, g wypowiadamy jako oŋ, gdzie ŋ to inaczej n tylnojęzykowe czyli realizowane tyłem języka, w tym samym miejscu gdzie głoska k):

 • pąk – poŋk

 • okrąg – okroŋk

 • obłąkanie - obłoŋkanie

Na końcu słów czyli w wygłosie głoska ą zachowuje pełną nosowość:

 • widzą

 • nocują

 • biegną

 • piszą

Głoskę ę na końcu słów wypowiadamy jak e lub z minimalną nosowością:

 • nocuję - nocuje

 • idę - ide

 • biegnę - biegne

Pamiętaj: bezpieczniej jest mówić ide, biegne, widze, niż idĘ, biegnĘ - hiperpoprawność jest bardzo rażąca!