Dykcja i emisja głosu

Zajęcia dedykowane są osobom pracującym głosem, dla których staranna wymowa i dobre brzmienie głosu odgrywają znaczącą rolę w budowaniu profesjonalnego wizerunku. Scenariusze zajęć opracowywane są dla każdego indywidualnie, aby jak najlepiej sprostać potrzebom klienta. Częstotliwość spotkań i czas trwania zajęć ustalane są w porozumieniu z klientem na pierwszej wizycie.

Trening poprawnej dykcji i emisji głosu obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • ćwiczenia odpowiedniego toru oddechowego (oddech całościowy), nauka podparcia przeponowego

  • nauka odpowiedniej postawy podczas mówienia

  • ćwiczenia znoszące napięcie i dyskomfort w obszarze gardła

  • ćwiczenia fonacyjne: miękki atak głosowy, mówienie "na maskę", mówienie pełnym i nośnym głosem

  • nauka mówienia w swojej średnicy głosu

  • korekcja wad wymowy, ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, lingwołamanki

  • ćwiczenie prozodii mowy, umiejętność świadomego użycia intonacji, rytmu i akcentu, jako środków wyrazu

  • przygotowanie publicznych wystąpień
  • przygotowanie artystyczne i logopedyczne kandydatów na studia aktorskie